τηλ.2621362427 | Πλατεία Σ.Καράγιωργα ΤΚ 271 31 | dimospirgou@gmail.com   

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων


#Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων

==========================================

#Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου :
-έτους 2011
-έτους 2012
-έτους 2013
-έτους 2014

-έτους 2015
-έτους 2016

-έτους 2017
-έτους 2018
-έτους 2019

-έτους 20

==========================================

#Αποφάσεις  Οικονομικής Επιτροπής : 
-έτους 2011
-έτους 2012
-έτους 2013
-έτους 2014

-έτους 2015
-έτους 2016

-έτους 2017
-έτους 2018
-έτους 2019
==========================================

#Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής :
-έτους 2011
-έτους 2012
-έτους 2013
-έτους 2014

-έτους 2015
-έτους 2016
-έτους 2017

-έτους 2018
-έτους 2019

==========================================

#Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής :
-έτους 2011
-έτους 2012
-έτους 2013
-έτους 2014

-έτους 2015
-έτους 2016

-έτους 2017
-έτους 2018

-έτους 2019

==========================================

#Αποφάσεις Διεύθυνσης Παιδείας

- Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ)

- Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

- Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

=================================================

 

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων | Δήμος Πύργου

Σφάλμα

Η ιστοσελίδα αντιμετώπισε ένα αναπάντεχο σφάλμα. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.