τηλ.2621362427 | Πλατεία Σ.Καράγιωργα ΤΚ 271 31 | dimospirgou@gmail.com   

Οργάνωση Υπηρεσιών Δήμου

Διάρθρωση Υπηρεσιών Δήμου Πύργου

Ο Δήμος Πύργου παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες που καλύπτουν την ποικιλία των αναγκών πολιτών, επιχειρήσεων και επισκεπτών. Οι υπηρεσίες αυτές υποστηρίζονται από το οργανωτικό σχήμα του Δήμου Πύργου η διάρθρωση του οποίου προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (Απόφαση Δ.Σ. 5/99, ΦΕΚ 649Β’/17.05.1999) και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του.

Την υπηρεσία του Δήμου συγκροτούν οι παρακάτω Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία

Α. Αυτόνομα Γραφεία «παρά τω Δημάρχω»

1. Γενικός Γραμματέας
2. Γραφείο Ειδικών Συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών Συνεργατών
3. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
4. Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
5. Γραφείο Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής
6. Γραφείο Κοινωνικών και Πολιτιστικών Θεμάτων

Β. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Αναπληρ. Διευθυντής:  Παπανικολάου Αντωνία
Ταχ.Δ/νση:  Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο

Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας 

 
 

 
Ληξίαρχος Κίτσου Αικατερίνη
 
 
 
 

 
Δ. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 
 
 
Ε. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
 
 
Ζ. Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
 
 

H. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας
 
 

Θ. Αυτοτελές Τμήμα Πολεδομίας
 
 
 
Δ/νση Προγραμματισμού
 

 

Οργάνωση Υπηρεσιών Δήμου | Δήμος Πύργου

Σφάλμα

Η ιστοσελίδα αντιμετώπισε ένα αναπάντεχο σφάλμα. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.